VRAGEN & ANTWOORDEN

Is uw vraag hieronder niet beantwoord?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Waarom kiezen voor een bouwkundig adviesburo?

Voordat u kunt beginnen met (ver)bouwen, dient u eerst een aantal zaken op orde te hebben. Dat begint bij de bouwaanvraag: het verkrijgen van een zogeheten omgevingsvergunning. Daar komt heel wat bij kijken. U dient uw plannen helder te formulieren en vast te leggen, zodat voor de gemeente duidelijk is wat u gaat (ver)bouwen. Daarbij komt onze ervaring goed van pas. Wij weten wat nodig is.
Ook dient u een bouwbestek te maken. Daarin worden alle technische specificaties en algemene bepalingen omschreven. Wij leggen dit duidelijk voor u vast, wat essentieel is om uw bouwproject goed te begeleiden. Dan dient er een betrouwbare aannemer gekozen te worden, die uw afspraken nakomt.
Hetzelfde geldt voor de nazorg. Is uw bouwproject gereed, dan is het altijd nog de vraag of er geen fouten zijn opgetreden. Wij zorgen ervoor dat eventuele fouten na de opleveringen worden opgelost.

Een constructieberekening nodig?

Wanneer
Als u een omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig hebt voor een verbouw- of nieuwbouwproject, dan is er ook een constructieberekening nodig om aan de gemeente te overleggen. Ook wanneer u vergunningvrij verbouwt en hierbij constructieve ingrepen doet, moet er een berekening gemaakt worden. Denk hierbij aan het uitbreken van een dragende muur of het veranderen van de muur- of dakconstructie.

Waarvoor
Het maken van een constructieberekening is echt specialistenwerk. Wij hebben hiervoor de kennis én programma’s in huis. Wij helpen u graag met een professionele berekening voor uw project. Ook bij kleinere projecten als een uitbouw of dakkapel, is het slim om een constructieberekening te laten maken. Zo voorkomt u ernstige problemen zoals scheuren en verzakkingen!

Waarom
Hieronder lichten we kort toe waarom u een constructieberekening laat maken:

- U moet voldoen aan de geldende wet & regelgeving. Als u voor de verbouwing vergunningsplichtig bent is een constructieberekening een verplicht onderdeel! Daarbij bent u zelf hoofdelijk aansprakelijk voor bouwfouten die relatie hebben met de constructie, zolang u niet hebt voldaan aan deze wet- & regelgeving. U loopt dus een risico.

- U heeft in uw omgeving gehoord over een nieuwe aanbouw, waarbij er scheuren in de wanden zitten. Vaak is hier geen geen constructieberekening gemaakt. Een constructieberekening voorkomt dit namelijk.

- Daarnaast zijn er veel verbouwingen met veel onvoorziene kosten. Een constructieberekening zorgt ervoor dat u precies weet hoeveel materiaal er nodig is gedurende de verbouwing. Daarnaast weet u ook welke werkzaamheden een aannemer moet verrichten om de bouw/verbouw veilig uit te voeren. Hierdoor betaalt u niet voor onnodige werkzaamheden.

Bekend met onze leveringsvoorwaarden?

Op al onze offertes en opdrachten zijn leveringsvoorwaarden van toepassing zoals uitgewerkt in de Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (De Nieuwe Regeling - DNR 2011).

Download - Rechtsverhouding DNR2011

Download - Toelichting op DNR2011